Därför ska du anlita en behörig elektriker 

Om du planerar att installera eller dra om elektriska ledningar i din bostad är det väldigt viktigt att anlita en behörig och certifierad elektriker. Det handlar delvis om säkerhet och delvis för att du ska vara skyddad av din försäkring om olyckan är framme. Om du anlitar en obehörig elektriker och något går snett efter utfört arbete finns det en stor risk att din hemförsäkring inte skyddar dig och du får stå för hela kostnaden av reparationerna. Av samma anledning är det oerhört viktigt att du dubbelkollar att dina elinstallationer för el täby är installerade av en behörig elektriker när du flyttar in i en ny bostad. 

Om din försäkring inte gäller 

Din försäkring kan i vissa fall inte täcka skador som uppkommer i din fastighet om installationer utförts av en icke-behörig elektriker. Om du anmäler en skada och ditt försäkringsbolag på något sätt kan bevisa att din elinstallation inte är korrekt utförd, kan de helt enkelt neka dig ersättning eller minska den markant. Om det är så att du nyligen köpt ett nytt hus kan många försäkringsbolag ha lite mer förståelse för om du råkar för ett farligt elsystem som skadar din bostad eller personer i bostaden. Det är dock ingenting du bör fuska med utan bör ta på stort allvar, för att slippa hamna i jobbiga och kostsamma reparationer utan något stöd från försäkringsbolaget. 

Besikta din el! 

För att säkerställa att din el är korrekt installerad när du köper en ny bostad är det viktigt att besiktiga huset. Under besiktningen arbetar en elinstallatör med att undersöka säkringar, elcentral, uttag, kablar och gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Elinstallatören för protokoll under hela arbetet för att skriva ner resultat från kontrollen. Du får ta del av protokollet för att se hur det ligger till med din el. En elbesiktning med elektriker kostar mellan 4000 och 7000 kronor men även det varierar på storleken och utformningen av din bostad och vilken elinstallatör du anlitar. Tänk även på att trots att en elinstallatör undersöker ditt elsystem och det godkänns, innebär det inte att det är ett bevis på att en behörig elektriker installerat elen. Eventuella försäkringspengar kan fortfarande utebli om det kan bevisas att din el är installerad av en obehörig person. 

Du står som ansvarig 

Kom ihåg att du som äger en bostad står som ansvarig för att din el fungerar på ett säkert sätt – bagarmossen hjälp med el. Du ansvarar för att allt är säkert att använda och att det sköts korrekt. Se därför till att bara anlita proffs när du ska hantera din el och undersök ditt elsystem noga om du köper en ny bostad. 

Kostnad för en elektriker 

En fullkomligt normal fråga att ställa sig när man ska anlita en elektriker är, hur mycket kostar det egentligen? Vilka faktorer påverkar priset för en elektriker som elektrikerngöteborg.se och kan man minska priset på något sätt? 

Faktorer som påverkar slutpriset 

De absolut största faktorerna som påverkar vilket pris du betalar din elektriker är vilket jobb som ska utföras och vilken firma du anlitar. Övriga faktorer som kan påverka priset är materialkostnad och statusen på ditt befintliga elsystem. 

Materialkostnad 

Vilket material som behöver införskaffas och köpas in för att din elektriker ska kunna utföra sitt jobb kan i sin tur påverka slutpriset du betalar. Vilket arbete som ska utföras kan till stor del påverka hur stor del av totalkostnaden som materialkostnaden landar på. Du som kund kan på så sätt påverka hur mycket materialkostnaden landar på baserat på dina beslut. Exempelvis kan dina val av spotlights som din elektriker ska installera påverka priset. Spotlights finns i de allra mest plånboksvänliga varianterna till de exklusiva varianterna kostar självfallet olika mycket. Därför är det viktigt att fundera noga kring materialkostnad när du lägger upp din budget. 

Statusen på ditt befintliga elsystem 

Övriga saker som kan påverka priset för din elektriker är vad för jobb som ska utföras. Om du exempelvis ska utföra ett större och mer omfattande elarbete i samband med en totalrenovering av en gammal bostad, är det mycket jobb som ska göras. Därmed blir priset för ett sådant arbete ofta tämligen stort i jämförelse med att exempelvis enbart installera spotlights i ett kök. 

Minska kostnaden vid för elektriker 

Trots att elektriker inte är något som man bör snåla på finns det några saker du kan göra för att spara in lite pengar när du anlitar en elektriker – pris för elektriker efter rotavdrag. 

Förbered innan arbetet 

Denna punkt är extra viktig om du anlitar en elektriker per timme. Förbered elektrikerns arbete för att elektrikern ska kunna sätta igång och arbeta så snabbt som möjligt. Flytta undan möbler och ta fram eventuellt material. 

Använd ROT-avdraget 

Missa inte chansen att använda dig av ROT-avdraget när du anlitar en elektriker. Det är ett enkelt sätt du kan minska arbetskostnaden på hela 30 %. 

Gör många jobb på samma gång 

För att effektivisera arbetet kan du passa på att utföra flera olika eljobb på en och samma gång. Passa på att utföra flertal arbeten när elektrikern ändå är på plats för att spara lite pengar i längden. 

Jämför priser 

Sist men inte minst kan du spara in mycket pengar genom att jämföra olika elektriker med varandra för att hitta den mest prisvärda firman. Ta in flera offerter för att komma undan så billigt som möjligt.