Risker med att utföra takläggning själv 

Om du överväger att lägga om ditt tak helt själv bör du vara medveten om vilka risker det innebär. Det finns ingen lag som säger att du inte får lägga om ditt tak, samtidigt finns det professionella takläggare av en anledning. Det är inget lätt jobb och bör tas på största möjliga allvar. Riskerna inkluderar både de fysiska riskerna med att arbetet, samt risken att du inte lägger taket helt tätt vilket kan leda till kostsamma konsekvenser. 

Syftet med en takomläggning 

Taket utgör det primära skyddet mellan dig och vår svenska nederbörd – lägg om det med  https://gbgtakochfasad.se. Eftersom vi har mycket regn och snö i Sverige året om är det oerhört viktigt att taket, så väl som hela huset håller helt tätt. Taket måste klara av belastning från tuffa vindar och stora mängder snö för att hålla huset torrt och fräscht. Av den anledningen kräver takläggning en del erfarenhet och kunskap för att säkerställa maximal livslängd och hållfasthet. Den som lägger taket behöver förstå hur jobbet ska göras för att skapa ett hållbart resultat, vilket kan vara svårare för en lekman än för en professionell takläggare. Bygga hus - Takomläggning

Risker med att lägga om taket själv 

Vissa uppenbara risker finns med att utföra takläggning utan att vidta relevanta säkerhetsåtgärder. Bland annat innebär det en stor risk för fallolycka om du klättrar upp på ditt tak. Denna risk gäller även för professionella takläggare, men de har vana för hur de ska gå tillväga för att utföra arbetet så säkert som möjligt. Om du väljer att lägga om ditt tak själv är det viktigt att du vidtar alla säkerhetsåtgärder du kan för att minimera risken för att du gör illa dig. Det rekommenderas inte heller att vistas på taket helt själv, någonsin. Ta hjälp av en kompis eller familjemedlem som kan assistera dig under arbetets gång och vara beredd på att agera om en olycka inträffar. 

Förutom de fysiska farorna som takläggning innebär är en annan stor risk att du som lekman inte har all kunskap som behövs för att utföra ett tillräckligt bra jobb. Det går att läsa till sig hur man lägger ett tak på internet. Om du har mycket tid på dig, gör noga efterforskning och är händig kan du i teorin fixa takläggningen själv. Tyvärr kan kunskap från internet inte ge dig den erfarenhet som en professionell takläggare har. Med det sagt är det fritt fram för dig att lägga om ditt tak själv om du känner dig manad. Du bör dock vara medveten om riskerna du tar genom att utföra jobbet som lekman. Om jobbet blir halvdant gjort och du gör missar kan du råka ut för vattenskador som kan bli betydligt mycket dyrare att åtgärda än om du hade anlitat en takläggare från första början.