Därför ska du anlita en behörig elektriker 

Om du planerar att installera eller dra om elektriska ledningar i din bostad är det väldigt viktigt att anlita en behörig och certifierad elektriker. Det handlar delvis om säkerhet och delvis för att du ska vara skyddad av din försäkring om olyckan är framme. Om du anlitar en obehörig elektriker och något går snett efter utfört arbete finns det en stor risk att din hemförsäkring inte skyddar dig och du får stå för hela kostnaden av reparationerna. Av samma anledning är det oerhört viktigt att du dubbelkollar att dina elinstallationer för el täby är installerade av en behörig elektriker när du flyttar in i en ny bostad. 

Om din försäkring inte gäller 

Din försäkring kan i vissa fall inte täcka skador som uppkommer i din fastighet om installationer utförts av en icke-behörig elektriker. Om du anmäler en skada och ditt försäkringsbolag på något sätt kan bevisa att din elinstallation inte är korrekt utförd, kan de helt enkelt neka dig ersättning eller minska den markant. Om det är så att du nyligen köpt ett nytt hus kan många försäkringsbolag ha lite mer förståelse för om du råkar för ett farligt elsystem som skadar din bostad eller personer i bostaden. Det är dock ingenting du bör fuska med utan bör ta på stort allvar, för att slippa hamna i jobbiga och kostsamma reparationer utan något stöd från försäkringsbolaget. 

Besikta din el! 

För att säkerställa att din el är korrekt installerad när du köper en ny bostad är det viktigt att besiktiga huset. Under besiktningen arbetar en elinstallatör med att undersöka säkringar, elcentral, uttag, kablar och gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Elinstallatören för protokoll under hela arbetet för att skriva ner resultat från kontrollen. Du får ta del av protokollet för att se hur det ligger till med din el. En elbesiktning med elektriker kostar mellan 4000 och 7000 kronor men även det varierar på storleken och utformningen av din bostad och vilken elinstallatör du anlitar. Tänk även på att trots att en elinstallatör undersöker ditt elsystem och det godkänns, innebär det inte att det är ett bevis på att en behörig elektriker installerat elen. Eventuella försäkringspengar kan fortfarande utebli om det kan bevisas att din el är installerad av en obehörig person. 

Du står som ansvarig 

Kom ihåg att du som äger en bostad står som ansvarig för att din el fungerar på ett säkert sätt – bagarmossen hjälp med el. Du ansvarar för att allt är säkert att använda och att det sköts korrekt. Se därför till att bara anlita proffs när du ska hantera din el och undersök ditt elsystem noga om du köper en ny bostad.